Site Meter Pastor Tommys Blogg

tisdag 5 juli 2011

Josuas framgång hade två ben ...

Inledningen till Josuas bok är mäktig och löftena fantastiska, "allt du gör skall lyckas dig väl", lovar Herren om ... "du i allt handlar på Ordet".
Varför misslyckas då så många kristna med att lyda, att stå på Ordet? Varför lyckades Josua? Svaret finns 40 år tidigare i Andra Moseboks 33 kapitel: And the LORD spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp: but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle.

När Mose lämnade uppenbarelsetältet, platsen där Gud talade till Mose ansikte mot ansikte, stannade Josua kvar.

Grunden för den lydnad som 40 år sedan gjorde att Josua ledde folket in i löfteslandet, lades i umgänget med Gud. Valet att lyda gör du själv, men kraften att lyda kommer från Gud!

Du har två ben, med det ena lyder du med det andra ber du! Bön är att umgås med Gud, att känna hans närvaro på insidan, att höra hans röst och att förlita sig på att hans osynliga kraft är med dig.

Allt börjar i relationen, som uppenbarar Ordet som pekar på Jesus och hans Ande som ger kraften att utveckla lydnaden att stå på Ordet som i sin tur gör att allt du gör lyckas dig väl!

Det är en helhet ...