Site Meter Pastor Tommys Blogg

fredag 7 oktober 2011

PTL GLOBAL TV blir verklighet

Vi går nu vidare mot vår mål att nå tredje världen, ja hela världen med Jesus fokuserade tv- program. Ingen reklam, ingen fund raising bara Jesus, under, tecken och mirakel i 30 minuter. Där varje program slutar med förbön för sjuka och frälsningsinbjudan.

I nästa vecka presenterar vi 6 program i Brasilien. Estland och finskspråkiga Finland är på gång. Vi har en dörr öppen i ockulta Nepal och södra Indien kommer igång under våren. I Zambia har våra trailers sänts som reklam på prime time.

Många fantastiska människor har gjort det möjligt, syskon i Herren som ger oerhört mycket av sig själva samtidigt som Jesus öppnar dörrarna och är orsaken till framstegen.