Site Meter Pastor Tommys Blogg

fredag 1 november 2013

En fantastisk dag i Israel

Efter att ha varit bland rabbiner och hemvändande judar är jag tillbaka på hotellet efter en lång dag i Jerusalem. Vi har tagit konkreta beslut om framtiden och vi kommer bla att hjälpa:
En ny grupp etiopiska judar hem (3000), Manasses förlorade stam i Indien, och judar från de muslimska länderna. 


Jag har mött och tillsammans med filmteamet gjort högaktuella intervjuer med hemvändande judar från Etiopien, Jemen, Rumänien och USA. 


Jag har hälsningar till Dig som hjälpt judar hem. Idag var dessutom en speciell dag. Vi besökte Haas Promenade, den plats till vilken Abraham kom när han skulle offra Isak, innan han gick upp på Moria berg. Idag hade fler än 25 000 hemvändande Etiopiska judar samlats för att be till Gud. Jag tänker på profetorden där vi uppmanas att föra det judiska folket hem till Guds heliga berg för att tillbe!
 

 - Rabbi Josef berättade inspirerande att de ser de Etiopiska judarnas återkomst till Israel som ett tecken på att Jesus återkomst är nära!
  

- Glada miner, bland filmteamet och en av Rabbinerna som arbetar för PTL.


- Bland 25 000 Etiopiska judar som under hela dagen åkallade Abraham, Isak och Jakobs Gud.