Site Meter Pastor Tommys Blogg

torsdag 18 november 2010

Mordhot och bombhot, sanningen om sista crusaden

Kära vänner,
tack för all förbön och uppmuntran. Det har nu gått någon dag sedan jag kom hem och kan nu berätta lite mer om vad som verkligen hände i östra Nepal.
Sanningen är att redan 2 veckor före kampanjen kom det första bombhotet. Marknadsföringen hade just dragit igång när vår coordinator fick första telefonsamtalet. "Ställ in kampanjen för vi kommer att bomba den". Allvarligt, ja absolut därför att det är inte så många månader sedan en katolsk präst fick sätta livet till, efter ett bombattentat.

Men det stoppade inte där. Pastorerna i kommiteen mordhotades också, vilket ledde till att de drog sig ur. Två veckor före crusaden avgick nästan alla. Detta i sin tur ställde till stora problem, därför att en crusade byggs upp runtomkring en ledningskommittee, där varje ledare representerar ett departement. Departementen har i sin tur ansvarar för olika ansvarsområden utifrån arbetsbeskrivningen i PTL Gospel Crusade Manual.

Vi fick därför snabbinkalla folk från Kathmandu som vi arbetat med tidigare och så fortsatte det. Brev spreds i regionen som både hotade och baktalade syftet med kampanjen.

Det var därför inte lika mycket folk förta kvällen när jag kom till crusaden. Vi hade tre nivåer av säkerhet. Ortspolisen samarbetade med oss, så de var där. Därtill hade vi hyrt in en privat säkerhetsstyrka och utöver det fanns det ett antal civilklädda f.d maoistiska frihetskrigare som blandade sig bland publiken.

När första mötet drog igång var det inte fler än 1000 besökare och jag skulle vilja uppskatta att 90% var lågkast hinduer som kommit ner från bergsbyarna. När jag började predika upplevde jag direkt en närhet av Jesus och den helige Ande och smörjelsen växte ju längre mötet gick och när vi slutligen kom till frälsningsinbjudan, ville alla ta emot Jesus. De var oerhört villiga och när jag började be för sjuka i Jesu namn så blev, i förhållande till antalet besökare, fler än någonsin helade och så fortsatte det. Konkreta helanden som missbildade fötter som vreds rätt, ögon som öppnades och som du kan läsa längre ner, det var tom så att en kvinna som blev helad, hann få det bekräftat av läkare.

För varje kväll kom alltfler hinduer som verkligen fick möta Jesus. För varje dag som gick ökade hoten. Men när lördagen kom och sista mötet var avslutat hade inget hot förverkligats.

Vad händer nu? Nu startar vi en församling på den här platsen, den är redan i gång. I byarna följer pastorerna upp de som blev frälsta och vi fick verkligen röra om i grytan.

Nepal är världens enda land, där det står inskrivet i konstitutionen att det skall vara ett hinduland. Nepal är extremt fattigt, underutvecklat och behöver all form av hjälp.

I vårt nätverk finns idag ca 200 pastorer. Alla har de små församlingar och ingen av dem har någon utbildning. Massor av församlingar är på väg att växa fram, problemet är att pastorerna är helt otränade. Det krävs in jätteinsats, inte bara av PTL, utan många måste hjälpas åt.

Vi skulle vilja ta ett helhetsgrepp och hjälpa hela det här nätverket, med utbildning, support och vänskap. Men det är ett stort steg att ta ansvaret för så många. Vi ber om resurser och vet samtidigt att om vi kan hjälpa dessa 200 försmalingar och pastorer att etableras och börja växa så kommer Jesus genom dem att kunna nå massor nepaleser.

Tacksam om Ni som läser kan stå med oss i bön. Nepal är liksom taket på Indien, kan evangelium ta riktig fart här, så kan vi genom Nepal börja påverka de delar av norra Indien där det är väldigt stängt idag.