Site Meter Pastor Tommys Blogg

onsdag 1 september 2010

Genuspedagogerna måste bemötas med sann mannlighet


Idag sker något oerhört uppseende i Sverige. Vi utbildar genus pedagoger, vilkas uppgift är att förvirra barnens köntillhörighet.


Pojkar skall bli flickor och flickor pojkar.


Vilken lobbygrupp som ligger bakom denna samhällsomvälvande politik är inte svårt att räkna ut. Inte heller att de som leder utbildningen, bl. a. professorn i genuspedagogik har problem med sin egen sexuella identitet.

Det finns bra och dåliga män. Det finns ett felaktigt mansideal. Men män är män! Kvinnor är kvinnor. Jag respekterar att människor är olika, har olika sexuell läggning. Varför kan då inte de, som är olika mig, respektera att vi, som är heterosexuella är män och kvinnor? Varför kan det vara så svårt att fatta att sambandet mellan ett nyfött barn och des mamma är starkare än mellan barnet och pappan? Det är väl självklart!

På samma sätt är det självklart att flickor leker med dockor, det är en förberedelse inför den dag då de utmattade har fött sitt första barn. Män kan inte föda barn! Men de kan hjälpa, beskydda och i kärlek ta hand om den nyfödda mamman och bebisen.

Leken på dagis är en förberedelse inför det liv som ligger nedärvt i våra gener. Att hindra barn att leka ut vad som finns på insidan, är nog ett av de sämsta sätten att hjäälpa våra barn. Det gör istället att ett inre tryck byggs upp, som för eller senare måste få sitt utlopp.

Sann manlighet kan förtryckas och förstöras på många olika sätt och det finns inte plats att utveckla det i bloggen. Men, ett sätt, är det fördolda förtryck som finns outtalat i vårt samhälle. I jakten på jämställdhet och kvinnoförtryck har vi också skapat ett mansförakt.

Detta är kontraproduktivt, därför att samhället behöver män och kvinnor! På samma sätt som att män, behöver lära sig om kvinnor, behöver kvinnor lära sig om män. Vi är inte lika, skall inte vara lika och kommer aldrig att vara lika.

Lösningen? Bejaka olikheterna och berätta, undervisa och hjälp män och kvinnor att utveckla sanna, kärleksfulla, konstruktiva och omsorgsfulla könsroller.

Idag, tycks det som om materialismens altare är viktigare än människan. Kvinnan och barnets nedärvda behov av närhet den första tiden, motarbetas med materialistiska argument.

Naturligtvis skall lika lön för lika arbete gälla, och om mamman vill vara hemma med sina barn, skall det vara en merit och lika löneförhöjningsdrivande som om man arbetat.

Gud skapade oss till man och kvinna. De politiker som nitiskt driver att föräldraförsäkringen skall kvoteras, att pappor skall tvingas vara hemma är också de som driver på genuspedagogiken i våra förskolor. Allt bottnar i ett uppror mot Gud och är ett tidstecken, en del av laglöshetens människa.

I oktober går startskottet för TRUE MANPOWER. Jag tror på kvinnor, jag vet att de är fantastiska. MEN, jag tror också på MÄN. Manliget förtrycks idag. Den förvirras -vi behöver inga Rambos - vi behöver män efter Guds hjärta. Vad det är skall jag utveckal den 30 oktober.

Det är jag skyldig, inte bara vår tids män, utan också alla unga pojkar och män.