Site Meter Pastor Tommys Blogg

onsdag 14 juli 2010

Bibelkoden. Del 1: Katolska kyrkan

För ett antal år sedan, hävdade några forskare att de funnit en kod i Gamla Testamentet (GT), som avslöjade stora världshändelser. Några år senare drabbade oss, ”Da Vinci koden”, en uppdiktad thriller som påstod att Jesus hade barn tillsammans med Maria Magdalena.

För några veckor sedan hade jag en veckoslutskampanj i Rom och träffade flera av ledarna för väckelseförsamlingarna. Flera påstod att Rom ersatt Jerusalem och att där det står skrivet Israel i GT; skulle vi läsa församlingen! ”We are very strong on these issues”, markerade de.

Några dagar senare besökte jag Vatikanen, ett museum över katolska kyrkan. Här finns en av världens största samlingar av antika avgudar! I Sixtinska kapellet är Luther avbildad i helvetet, utanför har helgonförklarade påvar fått sina egna avgudabilder. Jesus finns där någonstans men han överskuggas av Maria och gossebarnet, etcetera.

Det var efter dessa händelser jag under morgonbönen insåg att det finns, inte bara en bibelkod utan flera! Bibeln är så omfattande att det går att kombinera många utsagor, beroende på vilken kod man använder. Om du använder ersättningsteologin och läser Rom där det står Jerusalem och kyrkan där det står Israel, blir naturligtvis konsekvensen att teologin förändras efter koden! Det är ju därför som läran om skärselden, transubstationsläran, Mariadyrkan och påvesuccessionen kunnat växa fram.

Ett brännande exempel är det katolska kravet på celibat bland deras ledare. Grundbefallningen från Gud är att vi skall ”uppfylla jorden”. Petrus, som ju av katolikerna räknas som den första påven, levde inte i celibat, därför att Jesus helade hans svärmor. Men katolska kyrkan har ändrat koden, och därmed också resultatet. I stället för lyckliga familjer har de fått olyckliga pedofiler och offer. Den skandal som i dagarna briserat i Belgien med en biskop som inte bara förgripit sig på sin brorson, utan där brottet dolts av Kardinalen är toppen på ett isberg och visar allvaret att ändra grundkoden.

Problemet med ersättningsteologin är att den, på ett felaktigt sätt tolkar GT och förändrar därmed också hur vi läser NT. Genom att ändra koden växer ett annat evangelium fram, som faktiskt, mer eller mindre, påverkat och påverkar hela den världsvida kyrkan.

Finns det en kod? Ja, absolut. Jesus har kodat GT till oss. Det var det som hände Emmaus vandrarna. De fattade ingenting av vad som hänt i Jerusalem. Men när Jesus gav dem koden, öppnades deras ögon. Matteusevangeliet, Hebreerbrevet, etcetera, sammanställer, kodar, byggstenarna från GT och genom den helige Ande sätts de samman till NT, grunden för vår tro.

Katolska kyrkan, godkänner inte NT:s suveräna auktoritet. Utan påven och traditionen, alltså vad som tidigare påvar kanoniserat, vävs samman till den katolska läran om Bibeln. I denna utveckling kan man båda ändra och göra tillägg till det som skrivits, tex Mariakulten, som är kanoniserad.

Här börjar problemen, när vi går utöver vad som är skrivet, eller när vi ändrar innehållet på vad som är skrivet, då förändrar vi koden, och istället för Jesu församling får vi något annat.